39084 kez ziyaret edilmistir.
ÜRÜNLER »
 
Okul Öncesi Yayınlarımız
ÖZGÜN Okul Öncesi Yayın Kataloğu PDF
Büyük Okul Öncesi Kitabım
 • Noktaları birleştirme, yol bulma, dikkat yoğunlaştırma, çizgi çizme ve boyama etkinliklerini içerir.

 • "İlk Dikkat Oyunları", "Boyama Oyunları ve Labirentler" ile "Çizgi Çalışmaları" kitaplarında yer alan etkinliklerden derlenerek ve ilave etkinliklerle zenginleştirilerek hazırlanmış temel kitaptır.

 • Oyun yoluyla, sıkmadan, çocuğun ileride okul yaşamında kendi başına öğrenebilmesi için gerekli temel ilkeleri verir, çocuğun okuma yazmaya yönelmesini sağlar.

 
İlk Dikkat Oyunları
 • İlgi çekici resim ve yönergelerle çocukta dikkat yoğunlaştırma becerilerini geliştirir, görsel algılamayı kolaylaştırır.

 • Benzerlikleri ve farklılıkları tanıyıp ayırt edebilme yeteneğini geliştirir.

 • Görüp izlediklerini, incelediklerini doğru algılayıp anlamasını kolaylaştırır, algıladığını ifade etme becerisi kazandırır.

 • Tüm alıştırma ve oyunlar el ve göz koordinasyonu alışanlığı kazandırarak çocuğun deneyimlerini artırır, hayal gücünü geliştirir.

 
Boyama Oyunları ve Labirentler
 • Noktaları birleştirme, yol bulma ve boyama etkinlileriyle çocuğun el becerilerini geliştirir.

 • Beceri alıştırmalarıyla çocuğa güzel yazı yazma ve resim yapma alışkanlığı kazandırır.

 • Büyük ve belirgin resimlerle zekâ gelişimini hızlandırır.

 • Araştırma ve oyunlarla çocuğun okuma yazmaya yönelip en uygun şekilde okula hazırlanmasını sağlar.

 
Çizgi Çalışmaları
 • Farklı çizgilerin nasıl çizildiğini ve kalemin nasıl kullanıldığını öğretir.

 • Çeşitli desen ve çizgi çalışmalarıyla çocuğun el becerilerini geliştirir.

 • Şekil ve çizgiler çizerek yazmasını geliştirir, hayal gücünü zenginleştirir.

 • El ve göz koordinasyonu alışkanlığı kazandırarak çocuğun deneyimlerini artırır.

 • Beceri alıştırmaları; çocuğun eğlenerek öğrenmesini ve en uygun şekilde okula hazırlanmasını sağlar.

 
Büyük Boyama ve El İşi Kitabım
 • Boyama, kesme ve yapıştırma etkinliklerini içerir.

 • "İlk El işi Kitabım" ile "Boyama Kitabım"daki etkinliklerden derlenmiş ve ilave etkinliklerle zenginleştirilerek hazırlanmış temel kitaptır.

 • İçeriğindeki farklı tür etkinliklerle çocuğa yeni beceriler kazandırarak çocuğun yaratıcılığının gelişmesini sağlar, deneyimlerini artırır.

 
İlk El İşi Kitabım
 • Boyama, kesme ve yapıştırma etkinlikleriyle çocukta küçük motor kas gelişimine katkıda bulunur.

 • Basitten karmaşığa doğru sıralanan eğlendirici etkinliklerle yeni beceriler kazandırarak çocukta yaratıcı düşünceyi geliştirir, hayal gücünü zenginleştirir.

 • Çocuğa, el ve göz koordinasyonu alışkanlığı kazandırır, zekâsını kullanmasını sağlar.

 • Beceri alıştırmalarıyla çocuğun en uygun şekilde okula hazırlanmasını sağlar.

 
Boyama Kitabım
 • Eğlendirici, yönerge ve boyama etkinlileriyle ilk bilgilerin kolayca öğrenilmesini sağlar.

 • Farklı boyama etkinlikleriyle çocuğa yeni beceriler kazandırır.

 • Boyama yoluyla resim yapma becerilerini geliştirir, estetik gelişimini hızlandırır.

 • Tüm etkinlikler; çocuğun deneyimlerini artırır, hayal gücünü zenginleştirir.

 
Büyük Oyun ve Eğlence Kitabım
 • Noktaları birleştirme, yol bulma, dikkat yoğunlaştırma, çizgi çizme ve boyama etkinliklerini içerir.

 • Oyun ve eğlence yoluyla ilk bilgilerin kolayca öğretilmesini sağlayarak çocuğun deneyimlerini artırır.

 • "Benim Dünyam Oyun ve Eğlence Kitabım" ile "İlk Oyun ve Eğlence Kitabım"da yer alan etkinliklerden derlenerek ve ilave etkinlilerle zenginleştirerek hazırlanmış temel kitaptır.

 
Benim Dünyam Oyun ve Eğlence Kitabım
 • Çizgi ve desen çizme; boyama, kesme ve yapıştırma etkinlileriyle yeni beceriler kazandırarak çocukta yaratıcı düşünceyi geliştirir.

 • Benzerlik ve farklılıkları tanıyıp ayırt edebilme becerisi kazandırır.

 • Farklı etinliklerle çocukta sayı kavramını ve saymayı geliştirir.

 • 1'den 10'a kadar olan sayıları oyunlarla öğretir.

 
İlk Oyun ve Eğlence Kitabım
 • İlgi çekici resim ve yönergelerle ilk bilgileri kolayca öğreterek çocuğun en uygun şekilde okula hazırlanmasını sağlar.

 • Farklı etkinliklerle çocukta sayı kavramını saymayı geliştirerek okuma yazmaya geçişi hızlandırır.

 • Beceri alıştırmalarıyla çocuğun hayal gücünü zenginleştirerek yaratıcı düşüncenin gelişmesine katkıda bulunur.
 
İlk Sayma ve Sayılar Kitabım
 • Nesne, olay ya da varlıkları, sayılarına uygun biçimde gruplama, eşleştirme ve sıralama becerisi kazandırır.

 • Varlıkları kullanarak 1'den 10'a kadar olan sayılarla toplama ve çıkarma(artırma ve eksiltme) işlemi yapma becerilerini geliştirir.

 • "1'den 10'a Kadar Sayıyorum" ile "1'den 10'a Kadar Yazıyorum" kitaplarında yer alan etkinliklerden derlenmiş ve ilave etkinlilerle zenginleştirilerek hazırlanmış temel kitaplardır.
 
1'den 10'a Kadar Sayıyorum
 • Farklı etkinliklerle çocukta sayı kavramını geliştirir.

 • Sevimli resim ve şekillerle 1'den 10'a kadar olan sayıların tek tek öğrenilip anlaşılmasını kolaylaştırır.

 • Resimli-bulmacalı alıştırmalarla oyun oynar gibi 1'den 10'a kadar sayı saymayı öğretir.

 • Nesne, olay ya da varlıkları; sayılarına uygun biçimde gruplama, eşleştirme ve sıralama becerisi kazandırır.
 
1'den 10'a Kadar Yazıyorum
 • İlgi çekici resim ve yönergelerle çocukta sayı kavramı geliştirir.

 • Eğlenceli alıştırmalarla 1'den 10'a kadar olan sayıların yazılış biçimlerinin programa uygun olarak öğrenilmesini sağlar.

 • Noktaları birleştirme, çizgi tamamlama ve boyama etkinlikleriyle 1'den 10'a kadar olan sayıları yazma becerisi kazandırır.

 • Nesne, olay ya da varlıkları, sayılarıan uygun biçimde gruplama, eşleştirme ve sıralama becerisi kazandırır.
 
1'den 20'ye Kadar Sayıyorum
 • Farklı etkinliklerle çocukta sayı kavramını ve saymayı geliştirir.

 • Sevimli resim ve şekillerle 1'den 20'ye kadar olan sayıların yazılış biçimleriyle birlikte tek tek öğrenilip anlaşılmasını sağlar.

 • Resimli-bulmacalı alıştırmalarla 1'den 20'ye kadar sayı saymayı, oyun oynar gibi eğlendirerek öğretir.

 • Nesne, olay ya da varlıkları; sayılarına uygun biçimde gruplama, eşleştirme ve sıralama becerisi kazandırır.
 
Sayılarla Boyama Kitabım
 • Sevimli resim ve sayı sembolleriyle 1'den 10'a kadar olan sayıları tanımalarını ve resimlerle ilişki kurmalarını sağlar.

 • Boyama alıştırmalarıyla küçük kas becerilerini geliştirir, 1'den 10'a kadar sayı saymayı öğretir.

 • Boyama yoluyla çocuğun bellek gelişimine yardımcı olarak daha sonraki yıllarda güzel yazı yazma alışkanlığı kazanmasına katkıda bulunur.
 
Renkler ve Şekiller Kitabım
 • Çocuğu, renkler ve şekiller dünyasıyla tanıştırır.

 • Ana ve ara renkleri tanıtır.Renk karışımlarından hangi renklerin elde edildiğini öğreterek açık ve koyu renkleri algılamasına yardımcı olur.

 • Kenar ve köşe kavramlarını vererek farklı şekilleri öğretir.

 • Şekil çizme becerisini geliştirir.

 • Verilen nesne ya da varlıkları; renklerine ve şekillerine göre eşleştirme, gruplama ve sıralama becerisi kazandırır.

 • Boyama, kesme, yapıştırma etkinlikleriyle renkler ve şekiller konusunda yeni beceriler kazandırarak çocukta yaratıcı düşünceyi geliştirir, hayal gücünü zenginleştirir.
 
Zıt Kavramlar Kitabım 1
 • 48 tane temel kavramı; dikkat yoğunlaştırma, kesme, yapıştırma ve boyama etkinlikleriyle eğlenceli bir hale getirerek çocuğun kolayca algılayıp anlamasını sağlar.

 • Dili etkili bir şekilde kullanma becerisi kazandırır.

 • Çeşitli durumlarda kullanılan sözcükleri arasındaki anlam farklılığını kavratarak doğru konuşmayı kolaylaştırır.

 • Nesne ya da varlıkları tanıyarak mekândaki konularını ve özelliklerini kavramasına yardımcı olur.

 • Gözlemlediği nesne, varlık ya da olayların özelliklerini söylemeyi öğretir.

 • Nesne ya da varlıkları, doğru yerlere yerleştirme becerisi kazandırır.

 • Belli durum ve olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkisini kurabilmesini sağlar.
 
Zıt Kavramlar Kitabım 2
 • 48 tane temel kavramı; dikkat yoğunlaştırma, kesme, yapıştırma ve boyama etkinlikleriyle eğlenceli bir hâle getirerek çocuğun kolayca algılayıp anlamasını sağlar.

 • Dili etkili bir şekilde kullanma becerisi kazandırır.

 • Çeşitli durumlarda kullanılan sözcükler arasındaki anlam farklılığını kavratarak doğru konuşmayı kolaylaştırır.

 • Nesne ya da varlıkları tanıyarak mekândaki konumlarını ve özelliklerini kavramasına yardımcı olur.

 • Gözlemlediği nesne, varlık ya da olayların özelliklerini söylemeyi öğretir.

 • Nesne ya da varlıkları, doğru yerlere yerleştirme becerisi kazandırır.

 • Belli durum ve olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkisini kurabilmesini sağlar.


 
Atatürk'ü Tanıyorum
 • Atatürk'ün yaşamıyla ilgili özellikleri (doğum yeri, anne ve babasının adı, çocukluğu, Atatürk'le ilgili anılar) söylemeyi öğretir.

 • Atatürk'ün kişisel özelliklerini(çocuk sevgisi, çalışkan olması, liderlik özelliği, demokratik olması, sanata, spora ve bilime değer vermesi) söyleme becerisi kazandırır.

 • Atatürk'ün yaptığı işlere (Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin ilanı, Kılık Kıyafet Devrimi vb. ) örnekler vermeyi sağlar.

 • Atatürk'ün düşüncelerini (barış içinde yaşama, insanlara karşı sevgi gösterme ve hoşgörülü olma, çalışkan olma, insan hak ve hürriyetlerine saygı duyma vb.) fark etmeyi sağlar.
 
Kalın Okul Öncesi Defterim
 • Noktaları birleştirme, yol bulma, dikkat yoğunlaştırma, çizgi çizme ve boyama etkinliklerini içerir.

 • Çocuğun sınıfta, evde, tatilde ya da yolculuk sırasında kendi başına çalışarak hem eğlenmesine hem de öğrenmesine yardımcı olur.

 • "Büyük Okul Öncesi Kitabım", "Daima Burnunun Ucu Doğrultusunda Labirent Defterim" ile "Noktadan Noktaya Çizgi Çalışmaları Defterim"de yer alan etkinliklerden derlenmiş ve ilave etkinliklerle zenginleştirilerek hazırlanmış temel defterdir.
 
Daima Burnunun Ucu Doğrultusunda Labirent Defterim
 • "Boyama Oyunları ve Labirentler" kitabında yer alan noktaları birleştirme, yol bulma ve boyama etkinliklerinin, alıştırmalarala tekar edilerek öğrenilenlerin pekiştirilmesini sağlar.

 • Çocuğun sınıfta, evde, tatilde ya da yolculuk sırasında kendi başına çalışarak hem eğlenmesine hem de öğrenmesine yardımcı olur.
 
Noktadan Noktaya Çizgi Çalışmaları Defterim
 • "Çizgi Çalışmaları Kitabım"da yer alan farklı desen ve çizgi etkinliklerin, alıştırmalarla tekrar edilerek öğrenilenlerin pekiştirilmesini sağlar.

 • Çocuğun sınıfta, evde tatilde ya da yolculuk sırasında kendi başına çalışarak hem eğlenmesine hem de öğrenmesine yardımcı olur.

 • Çocuğa, el ve göz koorsinasyonu alışkanlığı kazandırır. Büyük ve belirgin resimlerle zekânın kullanılmasını sağlar. Çocuğun şekil ve çizgiler çizerek yazmasını geliştirir.
 
İlk El İşi Defterim
 • "İlk El İşi Kitabım"da yer alan boyama, kesme ve yapıştırma etkinliklerinin alıştırmalarla tekarar edilerek pekiştirilmesini sağlar.

 • Çocuğun sınıf ve ev ortamında kendi başına çalışarak hem eğlenmesine hem de öğrenmesine yardımcı olur.

 • Çocuğun benzerlik ve farklılıkları tanıyıp ayırt edebilme yeteneğini geliştirir, zekâsını kullanmasını sağlar.
 
Demetlerle Sakinleşelim Boyama Defterim
 • "Boyama Kitabım"da yer alan boyama etkinliklerinin alıştırmalarla tekrar edilerek pekiştirilmesini sağlar.

 • Boyama etkinlikleriyle yeni beceriler kazandırarak çocukta yaratıcı düşünceyi geliştirir. Kavramları doğru kullanmasını ve doğru konuşmasını kolaylaştırır.

 • Çocuğun sınıfta, evde, tatilde ya da yolculuk sırasında kendi başına çalışarark hem eğlenmesine hem de öğrenmesine yardımcı olur.
 
Kalın Oyun ve Eğlence Defterim
 • "Benim Dünyam Oyun ve Eğlence Kitabım", "İlk Oyun ve Eğlence Kitabım" ile "Büyük Oyun ve Eğlence Kitabım"da yer alan noktaları birleştirme, yol bulma, çizgi ve desen çizme, boyama, kesme ve yapıştırma etkinliklerinin, alıştırmalarla tekrar edilerek öğrenilenlerin pekiştirilmesini sağlar.

 • Çocuğun sınıfta, evde, tatilde ya da yolculuk sırasında kendi başına çalışarak hem eğlenmesine hem de öğrenmesine yardımcı olur.
 
Özgün Boyama (10 Kitap)
Kategori : YARDIMCI KAYNAKLAR
Yazan : Yayın Kurulu
ISBN : 975 - 8477 - 27 - 7
Açıklama : 10 kitaptan oluşan bu dizi, öğrencilerin çok sevdiği masal kahramanlarının resimlerini ve boyama çalı
şmalarını içermektedir.
Teknik Özellikleri : 19,5 x 27,5 cm boyutlarında, 16 sayfa, iç sayfalar 1. hamur kâğıda renkli baskılı, kapak lüks kartona 4 renk baskılı.
 
Süper Boyama (Büyük Boy, Kalın, 4 Kitap)
Kategori : YARDIMCI KAYNAKLAR
Yazan : Yayın Kurulu
ISBN : 975 - 8477 - 32 - 3
Açıklama : Okul öncesi öğrencilerin severek boyama yapacakları etkinlik resimlerini içermektedir. Büyük boy, kalın 4 kitaptan oluşmaktadır.
Teknik Özellikleri : 19,5x27,5 cm boyutlarında, 96 sayfa, iç sayfalar 1. hamur kâğıda baskılı, kapak lüks kartona 4 renk baskılı.
 
Özgün Etkinlik Dosyası
Kategori : YARDIMCI KAYNAKLAR
Yazan : Jale ÖZDURU - Şebnem KEPKEP
ISBN : 975 - 6721 - 89 - 8
Açıklama : Dosya içinde; kesme, boyama, yapıştırma, kavramsal, sayısal ve sanatsal etkinliklerini içeren çalışma kâğıtları bulunmaktadır.
Teknik Özellikleri : 23 x 34 cm boyutlarında, 70 adet çalışma kâğıdı, renkli baskı.
 
  Ek ve Armağanları
  Sayılar tablosu.